Welcome to "Sri Vallabh Aadhyatmic Sevashram"

Agle Baras Tu Jaldi Aa

Agle Baras Tu Jaldi Aa
Shuddhi

Aaj se ‘Hamare nakartma shakti ka Visarjan ho’
‘Sakartma shakti jaldi ajaaye iski prathna ho’

Hamare par Parmatma ki krupa ho

Ganpati Bappa Morya

Vyomesh Bakhai

0 Comments

Leave a reply